Säker & Trygg förening

Säker & Trygg förening är en kvalitetsmärkning för bättre hälsa, minskad skadefrekvens och ökad säkerhet och trygg het av föreningarna i Kalmar kommun som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Nedan finns mer information om hur vi i Kalmar HC arbetar med specifika frågor;

KHC- Alkohol och drogpolicy

KHC - Brandsäkerhet.pdf

KHC - Föräldrapolicy

KHC - Krishanteringspolicy

KHC - Ledarpolicy

KHC - Likabehandlingsplan

KHC - Mål och värdegrund

KHC - Olycksfall

KHC - Resepolicy

KHC - Utrustning

Huvudpartner
Platinumpartners